سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
ـ در آنچه به علیّ سفارش کرده است ـ : ای علی! خواب دانشمند برتر ازعبادت عابد است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]