سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
ساعت ویکتوریا
نه بخدایى که از قدرت او درمانده شبى سیاه به سر بردیم که روزى سپیدى را در پى خواهد داشت ، چنین و چنان نبوده است . [نهج البلاغه]